სექტემბერი 13, 2017

ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება და დაცვა, პერსონალური მონაცემების დამუშავება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ,  საკონსულტაციო კომიტეტის თანამშრომლობა ევროპის საბჭოს სხვა კომიტეტებთან - პარიზში ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის ბიუროს 42-ე სხდომა იმართება. ბიუროს სხდომაში მონაწილეობს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი.

სექტემბერი 12, 2017

ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა, საავტორო უფლებები ინტერნეტში, პროპაგანდა, ახალი რეგულაციები პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით - ეს ის თემებია, რომლებიც საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის ფორუმზე განიხილეს.  

სექტემბერი 6, 2017

ევროკავშირის ახალი რეგულაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრების დანიშვნა, ახალი რეგულაციის გავლენა კერძო სექტორზე - ამ და სხვა თემების განსახილველად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოები და სფეროს ექსპერტები ესტონეთის ქალაქ ტარტუში იკრიბებიან. 

სტატისტიკა

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.