დეკემბერი 17, 2018

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჟღავნება, პაციენტის თანხმობა, პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება და მათი დაცვის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება -  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა ამჯერად ჯანდაცვის დაწესებულებებთან გამართა სამუშაო შეხვედრები.

ნოემბერი 21, 2018

ევროპის საბჭოს მოდერნიზებული 108-ე კონვენცია, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დაცვა, ხელოვნური ინტელექტი - სტრსბურგში ევროპის საბჭოს საკონსულტაციო კომიტეტის 37-ე პლენარული სხდომა მიმდინარეობს. პლენარულ სხდომაში მონაწილეობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი.

ნოემბერი 15, 2018

ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციის (GDPR) ძირითადი მოთხოვნები და პრაქტიკა - ამ თემაზე სასაუბროდ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა. შედგა დისკუსია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა რეგულაციის მოქმედების ფარგლები, სპეციფიური წესები და პრაქტიკაში არსებული გამოწვევები.

სტატისტიკა

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.