აპრილი 20, 2018

 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სოციალურ ქსელებში არასრულწლოვანზე ძალადობის ამსახველი კადრების გავრცელებას ეხმაურება. ვიდეომასალაში, რომელიც შეიცავს ძალადობისა და ბულინგის ფაქტებს, სრულად შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიცირება, რაც ხელყოფს მის პატივსა და ღირსებას, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და კიდევ უფრო მეტ  ზიანს აყენებს მის ინტერესებს.

 

აპრილი 5, 2018

გამოვლენილი სამართალდარღვევები და მათზე რეაგირების შედეგები, პრობლემატური საკითხები და მათი გამოსწორების გზები, პოზიტიური დინამიკა და ჯერ კიდევ არსებული გამოწვევები - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა რიგით მეხუთე ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს წარუდგინა.

მარტი 28, 2018

ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის მოდერნიზების საკითხები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დაცვა, თანამშრომლობა ევროპის საბჭოს სხვა კომიტეტებთან - ამ და სხვა საკითხების განსახილველად პარიზში ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის ბიუროს 44-ე სხდომა მიმდინარეობს.

სტატისტიკა

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.