ნოემბერი 21, 2018

ევროპის საბჭოს მოდერნიზებული 108-ე კონვენცია, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დაცვა, ხელოვნური ინტელექტი - სტრსბურგში ევროპის საბჭოს საკონსულტაციო კომიტეტის 37-ე პლენარული სხდომა მიმდინარეობს. პლენარულ სხდომაში მონაწილეობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი.

ნოემბერი 15, 2018

ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციის (GDPR) ძირითადი მოთხოვნები და პრაქტიკა - ამ თემაზე სასაუბროდ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა. შედგა დისკუსია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა რეგულაციის მოქმედების ფარგლები, სპეციფიური წესები და პრაქტიკაში არსებული გამოწვევები.

ოქტომბერი 24, 2018

ეთიკა, მონაცემთა დაცვა და  თანამედროვე ტექნოლოგიები - თამარ ქალდანი ბრიუსელში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ მე-40 კონფერენციას ესწრება.

სტატისტიკა

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.