ნოემბერი 22, 2017

მედიასაშუალებებისთვის შემუშავებული გზამკვლევი, პრაქტიკული სახელმძღვანელო საპოლიციო სექტორში მონაცემთა დამუშავების თემაზე და 108-ე კონვენციის მოდერნიზებული ვერსიის ტექსტი - სტრასბურგში პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ფიზიკურ პირთა დაცვის შესახებ კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის სხდომა იმართება.

ნოემბერი 15, 2017

ევროკომისიამ ასოცირების შეთანხმების შესრულების ანგარიში გამოქვეყნა, რომელშიც საქართველოს მიერ შეთანხმების ფარგლებში მიღწეული პროგრესია შეფასებული. 

ნოემბერი 3, 2017

პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობა, მონაცემების დამუშავების პრინციპები და საფუძვლები, ინპექტორის მანდატი, მოქალაქეთა უფლებები, ინსპექტორისათვის მიმართვის წესი, მონაცემთა გასაჯაროვების საფუძვლები - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში თემით დაინტერესებული პირებისათვის, კერძო და საჯარო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის ტრენინი გაიმართა.

სტატისტიკა

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.