საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს თანამშრომლებისთვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხზე ტრენინგი ჩატარდა

2023-05-08 11:28:06
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს თანამშრომლებისთვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხზე ტრენინგი ჩაატარა.

შეხვედრა პერსონალური მონაცემების დამუშავების ზოგად საკითხებს, როგორებიცაა, მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები, მონაცემთა დამუშავების პრინციპები, მონაცემთა უსაფრთხოება, მონაცემთა სუბიექტის უფლებები, შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში მონაცემების დამუშავება და მონაცემთა საერთაშორის გადაცემას შეეხებოდა. შეხვედრა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის გეგმური ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა იურისტმა, ლილი ტანიაშვილმა, ჩაატარა.  

საინფორმაციო ხასიათის საჯარო ლექციებსა და ტრენინგებს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები მომავალშიც აქტიურად ჩაატარებენ