ციფრულ გარემოში ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გზამკვლევი

2022-06-01 11:56:06
თანამედროვე სამყაროში ციფრულმა ტექნოლოგიებმა მკვეთრად შეცვალა მსოფლიო. ბავშვები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ ინტერნეტს, რაც მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ხდება. ციფრული გარემო ბავშვებს შესაძლებლობას აძლევს მარტივად მოიძიონ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია, განახორციელონ კომუნიკაცია, გამოხატონ საკუთარი აზრი დ ა.შ. შესაბამისად, ერთი მხრივ, ონლაინ სივრცე იძლევა სარგებელს, თუმცა მეორე მხრივ, წარმოშობს გარკვეულ რისკებს ბავშვების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის თვალსაზრისით.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში საქართველოში მოქმედი სამართლებრივი ჩარჩო პირდაპირ არ ითვალისწინებს ციფრულ გარემოში ბავშვების პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უზრუნველსაყოფად საჭირო პროცედურებს. აქედან გამომდინარე, ბავშვის მონაცემთა დაცვის გარანტიების შექმნისთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინება.
სწორედ ამიტომ, გიზიარებთ სამსახურის მიერ მომზადებულ გზამკვლევს „ ციფრულ გარემოში ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვა“. დოკუმენტში ინტერნეტ სივრცეში ბავშვების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტები ეროვნულ კანონმდებლობასთან მიმართებით არის განხილული.
სრული დოკუმენტის ნახვა შეგიძლიათ მითითებულ ბმულზე.