მიმდინარე ვაკანსია

2021-09-08 18:47:56

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ორიენტირებულია კვალიფიციური, გამოცდილი, მაღალი ეთიკური სტანდარტებისა და შესაძლებლობების, მოტივაციის მქონე კადრების მოზიდვაზე. 

მიმდინარე ვაკანსია:

 

⭕️ ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით მოცემულ ბმულზე 

განცხადების მიღების ბოლო ვადა - 17.09.2021