გაინტერესებთ რა ინფორმაციას ფლობთ საარჩევნო პროცესის დროს თქვენი, როგორც ამომრჩევლის, პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ?

2021-09-01 09:52:22