იუსტიციის სახლის თანამშრომლებს პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე ტრენინგი ჩაუტარდათ

2020-12-26 10:58:39
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე იუსტიციის სახლის თანამშრომლებს დისტანციური ტრენინგი ჩაუტარა. სამსახურის მიერ საჯარო მოხელეების აქტიური გადამზადების მიზანი მათი კვალიფიკაციის ამაღლების გზით, ადამიანის პირადი ცხოვრებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის  უზრუნველყოფაა.

საჯარო უწყებები დაკისრებული ფუნქციების შესრულებისა თუ მოქალაქეებისთვის მომსახურების გაწევის მიზნით, დიდი მოცულობით პერსონალური მონაცემებს ამუშავებენ. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო სერვისების უმრავლესობა სწორედ იუსტიციის სახლის საქმიანობის ფარგლებშია მოქცეული. რისკების არასათანადო შეფასებამ ან მონაცემთა დასაცავად არასაკმარისი ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომების მიღებამ შესაძლოა შექმნას მონაცემების უკანონო დამუშავების საფრთხე და ზიანი მიაყენოს როგორც საჯარო დაწესებულების რეპუტაციას, ასევე კონკრეტული მოქალაქის ინტერესებს.

ტრენინგის დღის წესრიგი აგებული იყო იუსტიციის სახლის საქმიანობის სპეციფიკაზე და მოიცავდა მათთვის აქტუალურ საკანონდებლო, თუ პრაქტიკული საკითხების განხილვას. სასწავლო პროცესს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენლები - სოფიო შამუგია, მაია დემეტრაშვილი და ლილი ტანიაშვილი უძღვებოდნენ. ტრენინგი იუსტიციის სახლის მომართვის საფუძველზე განხორციელდა და 30-მდე მსმენელმა გაიარა.

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის პრიორიტეტულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. სამსახური მიზნობრივი ჯგუფების გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვას, მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს.