სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და მონაცემთა დაცვის თემაზე HELP-ის დისტანციურ კურსში ჩაერთნენ

2020-11-20 10:24:10
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისა და ევროპის საბჭოს თანამშრომლობის ფარგლებში, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და მონაცემთა დაცვის თემაზე სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები სპეციალურ სწავლებას გაივლიან. პროგრამა ევროპის საბჭოს HELP–ის დისტანციური სწავლების პლატფორმის მეშვეობით ხორციელდება და ის რამდენიმეთვიან ინტენსიურ კურსს მოიცავს.
ღონისძიება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მოადგილემ, სოფიო ჯიაძემ, ევროპის საბჭოს თბილისის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილემ, ვაჰაგ მურადიანმა და ევროპის საბჭოს HELP-ის სამმართველოს უფროსმა, ევა პასტრანამ გახსნეს.
გახსნის ღონისძიებაზე სოფიო ჯიაძემ აღნიშნა, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების ფონზე, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა: „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიზანი პრევენციაზე ორიენტირებული პოლიტიკის გატარებაა, რისთვისაც აქტიურად ვთანამშრომლობთ საჯარო უწყებებთან და კერძო დაწესებულებებთან. ვაანალიზებთ გამოწვევებს, განვსაზღვრავთ პრიორიტეტებს და თითოეულ მიზნობრივი ჯგუფისთვის ვგეგმავთ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს.“
HELP-ის დისტანციურ სასწავლო კურსში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის, თავდაცვის სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტრო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიდან 30-ზე მეტი წარმომადგენელი ჩაერთო. მონაწილეები შეირჩნენ იმ სტრუქტურული ერთეულებიდან, რომლებიც შესაბამის უწყებებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით პოლიტიკის განსაზღვრაზე, თანამშრომელთა საქმიანობის მონიტორინგზე, გადამზადებაზე და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კონტროლზე არიან პასუხისმგებლები.
სასწავლო პროცესს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენელი, მარიამ ელყანაშვილი უძღვება.
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვას სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დიდ ყურადღებას უთმობს. აღნიშნული კურსი სწორედ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა პროფესიული შესაძლებლობების გაძლიერებას ისახავს მიზნად, რაც თავის მხრივ აღნიშნულ სექტორში ადამიანის უფლებების დაცვის, მათ შორის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და მონაცემთა დაცვის სტანდარტის ამაღლებასა და ხარისხის გაუმჯობესებას განაპირობებს.
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვასა და შესაბამისი სასწავლო პროგრამების დანერგვას მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს.