2014 წლის სტატისტიკა

2014-12-30 12:41:03

2014 წელს ინსპექტორის აპარატის მიერ განხორციელებული საქმიანობის სტატისტიკა