ციფრულ სამყაროში #კონფიდენციალურობა შენი უფლებაა!

2023-02-09 11:30:20

ციფრულ სამყაროში

#კონფიდენციალურობა შენი უფლებაა!
გიორგი გურგენიძე -კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი