შრომის ბაზარზე #კონფიდენციალურობა შენი უფლებაა!

2023-02-06 14:14:25
შრომის ბაზარზე
#კონფიდენციალურობა შენი უფლებაა!
ნინო ზამბახიძე - ფერმერთა ასოციაციის თავჯდომარე