მსოფლიო პრაქტიკა – საინტერესო ფაქტები, რეკომენდაციები და მსოფლიო ტენდენციები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით

2022-08-26 10:34:21
🌐ციფრული სამყარო - უსაზღვრო ინფორმაციის წყარო თუ საფრთხე ბავშვებისა და მოზარდებისთვის? ეს კითხვა დღეს უაღრესად აქტუალურია. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ხშირია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევის ფაქტები. უამრავი ბავშვი სარგებლობს ინტერნეტით, ისინი ციფრული კომუნიკაციის უწყვეტ ნაკადში ცხოვრობენ და ციფრული სამყარო მათი არსებობის ყველა ასპექტს მოიცავს.

🇺🇸სწორედ ამ რისკების გათვალისწინებით, აშშ-ს სენატის კომიტეტმა დაამტკიცა ბავშვთა და მოზარდთა ელექტრონული პირადი ცხოვრების დაცვისა და ბავშვთა ელექტრონული უსაფრთხოების აქტები.

👶👧აღნიშნული აქტები აწესებს მოთხოვნებს არასრულწლოვანთა და ბავშვთა პირადი ინფორმაციის შეგროვებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, ისეთი ინფორმაციის, რომელიც უნდა მიეწოდოს მშობელს ან არასრულწლოვანს.

👨💻👩💻ბავშვთა და მოზარდთა ელექტრონული პირადი ცხოვრების დაცვის აქტი არეგულირებს, თუ როგორ უნდა დაიცვან ვებგვერდებმა და ელექტრონულმა პლატფორმებმა 13 წლამდე ასაკის ბავშვების პირადი ცხოვრება.

❓კონკრეტულად რა ვალდებულებებს ითვალისწინებს აღნიშნული აქტი ? 👉 ეს და სხვა სიახლეები მსოფლიო პრაქტიკიდან იხილეთ ვრცლად მოცემულ ბმულზე.