შეამოწმე შენი ცოდნა - რა ინფორმაციას ფლობ პერსონალური მონაცემების და მათი დაცვის შესახებ

2022-07-26 10:46:30