ვიდეოლექცია - ჯანდაცვის სექტორში მონაცემთა დამუშავება

2020-05-18 11:47:15

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური გთავაზობთ ვიდეოლექციას თემაზე - ჯანდაცვის სექტორში მონაცემთა დამუშავება.

მარიამ ელყანაშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლებრივ საკითხთა კოორდინატორი