10 მაისი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დღეა!

2020-05-10 10:18:54

10 მაისი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დღეა!

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, ზუსტად ერთი წლის წინ, 2019 წლის 10 მაისს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამონაცვლედ ჩამოყალიბდა. სახელის ცვლილებასთან ერთად სამსახურს უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია დაემატა.

სახელმწიფო ინსპექტორი ლონდა თოლორაია სამსახურის ერთი წლის საქმიანობისა და მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ საუბრობს.