პირველი სახელმწიფო ინსპექტორი - თამარ ქალდანი

2019-07-12 17:56:59

2013 წლიდან 2019 წლის 10 მაისამდე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის, ხოლო 2019 წლის 3 ივლისამდე  სახელმწიფო ინსპექტორის უფლებამოსილებებს თამარ ქალდანი ახორციელებდა.

დაბადების თარიღი: 1981 წლის 23 თებერვალი

სამუშაო გამოცდილება:

ძირითადი საქმიანობა

2019 (10 მაისიდან - 3 ივლისამდე) - სახელმწიფო ინსპექტორი

2013-2019 (10 მაისამდე) - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი;

2008-2013 ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე/ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის პროგრამის მენეჯერი;

2005-2007 წლებში - ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, სამართლის პროგრამის კოორდინატორი;

2004 წელი - კორძაძის საადვოკატო ბიურო, ადვოკატი;

2003-2004 წლებში - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტის „კანონის უზენაესობა სამართლიანობისათვის“ დირექტორი;

2002 წელი - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტის „კანონის უზენაესობის სამართლიანობისათვის“ იურიდიული მრჩეველი;

2000-2001 წლებში - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რეგიონების განვითარების პროექტის დირექტორი.

სხვა პროფესიული საქმიანობა

2018 წლიდან  - პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის (T-PD) ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტი

2016 წლიდან - პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის (T-PD) ბიუროს არჩეული წევრი;

2016 წლიდან - ადამიანის უფლებების უწყებათშორის საბჭოში წარმოდგენილი სათათბირო ხმის უფლებით;

2014 წლიდან - პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის (T-PD) წევრი;

2014 წლიდან - საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის წევრი;

2013 წლიდან - კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი;

2011-2012 წლებში - საქართველოს შეფასების ასოციაციის პროექტის „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2012-2014 წლების სტრატეგიული გეგმის შეფასების“ ექსპერტი;

2009-2012 წლებში - სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს იურიდიული დახმარების სამუშაო ჯგუფის წევრი;

2003-2012 წლებში - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის წევრი;

2009 წელს - საქართველოს შეფასების ასოციაციის პროექტის „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2009-2011 წლების სტრატეგიული გეგმის შეფასების“ ექსპერტი;

2001-2003 და 2007-2008 წლებში - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე;

2007 წელს - ბრიტანეთის საბჭოს პროექტის „პროკურატურის რეფორმის“ ტექნიკური და საორგანიზაციო კომიტეტების წევრი;

2005-2006 წლებში - საქართველოს იურიდიული დახმარების სამსახურის საბჭოს წევრი;

2005 წელს - დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო ინსტიტუტის პროექტის „დემოკრატიის შეფასების პროცესი საქართველოში“ კონსულტანტი;

2002 წელი - დემოკრატიისა და არჩევნების საერთაშორისო ინსტიტუტი, კონსულტანტი.

აკადემიური საქმიანობა

2016 წლიდან - მოწვეული ლექტორი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, კურსი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი“;

2015 წლიდან - მოწვეული ლექტორი კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის სამართლის სკოლაში, კურსი „პერსონალური მონაცემების დაცვა“;

2014 წლიდან - მოწვეული ლექტორი ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, კურსი „პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვის ინსტრუმენტები“;

2014 წლიდან - მოწვეული ლექტორი ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში, კურსი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვა“.

არის 10-მდე სახელმძღვანელოს, გამოცემისა და სტატიის ავტორი, თანაავტორი და რედაქტორი, მათ შორის სამოქალაქო განათლების მე-9 და მე-10 კლასის სახელმძღვანელოების თანაავტორი, პრაქტიკული სამართლის სახელმძღვანელოს ავტორი, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა საქართველოში“ სტატიის თანაავტორი.

განათლება:

2007-2010 წლებში - დელტის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი;

2001 წელი - აიოვას უნივერსიტეტის განათლების კოლეჯი, სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის მონაწილე;

1998 -2003 წლებში - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნეობა, მაგისტრთან გათანაბრებული.

ენები:

ინგლისური, რუსული.