კონტაქტი

კონტაქტი

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

თუ ფლობთ ინფორმაციას შესაძლო კანონდარღვევის შესახებ, ან მიგაჩნიათ, რომ თქვენს მონაცემებს უკანონოდ ამუშავებენ, დაგვიკავშირდით და იმოქმედეთ თქვენი და სხვისი უფლებების დასაცავად.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: ლანა ხუნაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: (995 32) 242 1000*155

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105 / lkhunashvili@stateinspector.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 242 1000 *107

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105 / press@stateinspector.ge