კონტაქტი

კონტაქტი

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

თუ ფლობთ ინფორმაციას შესაძლო კანონდარღვევის შესახებ, ან მიგაჩნიათ, რომ თქვენს მონაცემებს უკანონოდ ამუშავებენ, დაგვიკავშირდით და იმოქმედეთ თქვენი და სხვისი უფლებების დასაცავად.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: ლანა ხუნაშვილი

ტელ: (995 32) 242 1000

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 242 1000 *107

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105