საქართველოს პარლამენტმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორად თამარ ქალდანი აირჩია

85 ხმით არცერთის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორად თამარ ქალდანი აირჩია. მეორე კანდიდატმა ნიკოლოზ ლეგაშვილმა 44 დეპუტატის ხმა მიიღო.

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, მთავრობის საპარლამენტო მდივნის მოადგილემ ნათია მიქელაძემ დეპუტატებს კანდიდატების ბიოგრაფია გააცნო, რის შემდეგად კენჭისყრა გაიმართა.

თამარ ქალდანი პროფესიით იურისტია. იგი 2013 წლიდან საქართველოს პირველი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იყო. მისი ხელმძღვანელობის დროს შეიქმნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, რომელიც ახორციელებს მოქალაქეთა განცხადებების განხილვას და ორგანიზაციებში პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერების შემოწმას.

თამარ ქალდანის თქმით, მეორე ვადით კანდიდატურის წამოყენება ემსახურებოდა იმ დიდ პასუხისმგებლობას, რომელსაც იგი გრძნობს დაწყებულ რეფორმასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით დაწყებული რეფორმა უნდა გაგრძელდეს. მუშაობა უნდა გაგრძელდეს ორი მიმართულებით - ეს არის საქმიანობის მასშტაბების გაზრდა, ბევრ სექტორში მონაცემთა დამუშავების შესწავლა და საზოგადოების ინფორმირება და მათთან მეტი კომუნიკაცია.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის არჩევის პროცესი მაისში დაიწყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ შექმნილმა საკონკურსო კომისიამ კონკურსის შედეგად 2 კანდიდატი პრემიერ-მინისტრს წარუდგინა, რომელმაც შერჩეული კანდიდატურები პარლამენტს გადაუგზავნა. საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ორივე კანდიდატს დღეს უყარეს კენჭი.

საქართველოს პარლამენტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს 3 წლის ვადით ირჩევს. 2013 წლიდან დღემდე ამ თანამდებობას თამარ ქალდანი იკავებს. კანონმდებლობის თანახმად, ერთი და იგივე პირი ინსპექტორის თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ.

თამარ ქალდანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობას ხელმეორედ 2 ივლისიდან დაიკავებს.

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.