სიახლეები

თებერვალი 28, 2018

გამოვლენილი სამართალდარღვევები და მათზე რეაგირების შედეგები, პრობლემატური საკითხები და მათი გამოსწორების გზები, პოზიტიური დინამიკა და ჯერ კიდევ არსებული გამოწვევები - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რიგით მეხუთე ანგარიში 2017 წელს ქვეყანაში პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობას და გაწეულ საქმიანობას  აჯამებს. 

თებერვალი 22, 2018

მონაცემთა ღირებულება ტექნოლოგიების ეპოქაში, მონაცემთა დაცვა და უსაფრთხოების საშუალებები, ევროკავშირის ახალი რეგულაცია მონაცემთა დაცვის სფეროში - 22 თებერვალს თბილისში მონაცემთა დაცვის ფორუმი გაიმართა. 

თებერვალი 15, 2018

გამოვლენილი სამართალდარღვევების გაზრდილი მაჩვენებლები, გაზრდილი მიმართვიანობა და ეფექტური კონტროლი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს პარლამენტის დადგენილების შესრულების შესახებ მოხსენება წარუდგინა. დოკუმენტი, რომელშიც 6 რეკომენდაცია იყო მოცემული, საკანონმდებლო ორგანომ გასული წლის აპრილში გამოსცა.   

თებერვალი 2, 2018

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში თემით დაინტერესებული პირებისათვის, კერძო და საჯარო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის 2018 წელს პირველი ტრენინგი გაიმართა.

თებერვალი 2, 2018

ევროპის მართლმსაჯულების სისტემის სტანდარტების შესაბამისი პროკურატურა, საგამოძიებო, და სასამართლო სისტემა - საქართველოსა და იუსტიციის ერთიან ორგანო ევროჯასტს შორის შეთანხმების გაფორმებაზე მოლაპარაკებები დაიწყო.

იანვარი 31, 2018

ვიდეოთვალთვალი და მონაცემთა გასაჯაროვება  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი კერძო და საჯარო უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს შეხვდა. 

იანვარი 29, 2018

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში ციფრული უფლებების სკოლაში მოხსენებით გამოვიდა. 

დეკემბერი 26, 2017

პოლონეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გენერალური ინსპექტორის  მოწვევით, 2017 წლის 6-7 დეკემბერს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენლები სასწავლო ვიზიტით ვარშავაში იმყოფებოდნენ. 

დეკემბერი 21, 2017

თანამშრომლობა ევროპის საბჭოს სხვა კომიტეტებთან, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება, სახელმძღვანელო მინიჭებული სახელებისა და ნომრების ინტერნეტ-კორპორაციისასთვის (ICANN) - ჟენევაში ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის ბიუროს 43-ე სხდომა იმართება.

დეკემბერი 1, 2017

პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობა, მონაცემების დამუშავების პრინციპები და საფუძვლები, ინპექტორის მანდატი, მოქალაქეთა უფლებები, ინსპექტორისათვის მიმართვის წესი, მონაცემთა გასაჯაროვების საფუძვლები - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში თემით დაინტერესებული პირებისათვის, კერძო და საჯარო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის 2017 წელს ბოლო ტრენინგი გაიმართა.

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.