აგვისტო 15, 2016

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ეხმაურება გაზეთ „ქრონიკა+“-ის მიერ რამდენიმე საათის წინ ინტერნეტ სივრცეში ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გავრცელების ფაქტს. გავრცელებულ ვიდეომასალაში შესაძლებელია მასზე ასახული პირების სრულად იდენტიფიცირება. ეს ხელყოფს მათ პატივსა და ღირსებას, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას

აგვისტო 9, 2016

ონლაინ შესყიდვისას (online shopping) პერსონალურ და ფინანსურ მონაცემთა დაცულობასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკების გათვალისწინებით და მათ თავიდან ასაცილებლად,  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა ონლაინ შესყიდვისას უსაფრთხოების წესების შესახებ რჩევები მოამზადა.  

აგვისტო 3, 2016

2016 წლის 2-3 აგვისტოს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგი გაიმართა. 

სტატისტიკა

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.