შენობაში შესვლისა და გასვლის აღრიცხვა

შენობაში შემსვლელთა და შენობიდან გამსვლელთა აღრიცხვის მიზნით, კერძო დაწესებულებებს შეუძლიათ დაამუშაონ შემდეგი მონაცემები:

  • სახელი და გვარი;
  • საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ნომერი და სახე;
  • მისამართი;
  • შესვლისა და გასვლის თარიღი და დრო;
  • შენობაში შესვლისა და გასვლის მიზეზი.

! მონაცემების შენახვის ვადა არის არაუმეტეს სამი წელი.

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.