ონლაინ-შესყიდვები

ონლაინ-შესყიდვა (online shopping) სულ უფრო პოპულარული ხდება და ყოველდღიურად იზრდება იმ მომხარებელთა რაოდენობა, რომლებიც არჩევანის მრავალფეროვნების, ფასის, ხარისხის, სიმარტივისა და სხვა მახასიათებლების გამო უპირატესობას ონლაინ მაღაზიებს ანიჭებენ. ონლაინ ვაჭრობას თან ახლავს ჩვენს პერსონალურ და ფინანსურ მონაცემთა დაცულობასთან დაკავშირებული რისკები. მათ თავიდან ასაცილებლად კონკრეტული წესები უნდა დავიცვათ.

ონლაინ-შესყიდვისას რეკომენდებულია:

ბოქლომის სიმბოლოიანი ვებგვერდის გამოყენება:
სანდო ვებგვერდების და მობილური აპლიკაციების (Mobile App) გამოყენება:
უსაფრთხო ფულადი ანგარიშსწორების მეთოდების გამოყენება
პირადი კომპიუტერის და დაცული ინტერნეტ მომსახურების, მათ შორის უსადენო ინტერნეტ (Wi-Fi) სერვისების გამოყენება
პერსონალური მონაცემების მოცულობის კონტროლი

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.