საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

სალომე ბახსოლიანი

ელ-ფოსტა: foi@pdp.ge

ტელ: (995 32) 242 1000

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.