საქმიანობა

კონსულტაციები
მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა
მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება)
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
სწავლება და ტრენინგები
სახელმძღვანელოები და რეკომენდაციები
საერთაშორისო ურთიერთობები

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.