ვაკანსიები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპრატში ვაკანსია გამოცხადებულია შემდეგ თანამდებობაზე:

თანამდებობის დასახელება - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება - კვლევების მენეჯერი
კონკურსის ტიპი - ღია კონკურსი
ადგილების რაოდენობა - 1
სამუშაოს ტიპი - სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა - 12 თვე

ფუნქციები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების, პრაქტიკის კვლევა და ანალიზი; სამართლებრივი, ანალიტიკური და შედარებითი კვლევებისა და დასკვნების მომზადება როგორც ქართულ, ისე უცხო ენებზე. სხვა საჯარო უწყებებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და პარტნიორ ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია/კოორდინაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის და უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოებისთვის წარსადგენი ანგარიშების მომზადება; პრეზენტაციების მომზადება და ჩატარება; კომპეტენციის ფარგლებში ხელმძღვანელის დავალებით სხვა ფუნქციების შესრულება.

მოთხოვნები

  • მინიმალური განათლება - ბაკალავრი
  • სამუშაო გამოცდილება სამართლის სფეროში - 2 წელი
  • პროფესია -იურიდიული ან საერთაშრისო სამართალი
  • საკონკურსო თემატიკა - საქართველოს კონსტიტუცია; - „პერსონალურ მონაცემთა ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ“ ევროპის საბჭოს 1981 წლის 28 იანვრის №108 კონვენცია და კონვენციის დამატებითი ოქმი (https://personaldata.ge/ge/legislation/international-acts); - „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/52376?active=1

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.