კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი უზრუნველყოფს ვებ-გვერდის www.personaldata.ge; www.pdp.ge - მომხმარებლების კონფიდენციალურობის მაღალი ხარისხით დაცვას.

მონაცემების შენახვა და გამოყენება
„ანალიტიკური სერვისი“ (Google Analytics)
„მზა ჩანაწერები“ (Cookies)
ტრენინგზე რეგისტრაცია
სხვა ვებ-გვერდები

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.