ერთად დავიცვათ პერსონალური მონაცემები

მოქალაქის გვერდი ორგანიზაციის გვერდი

დაიწყე ანიმაცია

ჩვენ ვცხოვრობთ ტექნოლოგიურ ეპოქაში, სადაც თითოეული ჩვენგანის პერსონალური მონაცემები გროვდება, გამოიყენება და სხვადასხვა ფორმით მუშავდება ასობით ორგანიზაციის მიერ.
bavshvi_1
bavshvi_1
bavshvi_1
  • სახელი:ნინო ნინოშვილი
  • დაბადების თარიღი:28 იანვარი, 2013
  • წონა:4 კილოგრამი
  • სიგრძე:51 სანტიმეტრი
პერსონალური მონაცემები ადამიანს ეკუთვნის. სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, წონა, სიმაღლე - პირველ მონაცემებთან ერთად ბავშვი დაბადებისთანავე იძენს მათი დაცვის უფლებასაც.
ნინო უკვე სახლშია, მისი მონაცემები კი უკვე ინტერნეტში. მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რომ ბავშვის ყველა ფოტო, ვიდეო, რომელსაც სხვა ადამიანები უღებენ, სოციალურ ქსელში ათავსებენ თუ აზიარებენ - მისი პირადი ინფორმაციაა.
იზრდება ნინო, მისი მონაცემების მოცულობა და მათი დაცვის მნიშვნელობაც. სკოლაში თავს იყრის ინფორმაცია მისი ნიშნების, ყოფაქცევის, ჯანმრთელობის, ინტერესების შესახებ და მათი დამუშავებისას შესაბამისი წესების დაცვაა საჭირო.
საკუთარ პერსონალურ მონაცემებს ნინო თავადაც გასცემს. ყველა საიტი, აპლიკაცია, ონლაინ სერვისი თუ სოციალური ქსელი, ხშირად მისივე თანხმობით, სხვადასხვა მიზნისთვის იყენებს მის პირად ინფორმაციას
ნინო იწყებს მუშაობას, დამსაქმებელი კი მისი მონაცემების დამუშავებას. ნინოს CV, ანაზღაურება, ინფორმაცია განათლების თუ კვალიფიკაციის შესახებ მისი პერსონალური ინფორმაციაა და მათი დამუშავება კანონიერად უნდა მოხდეს
ნინოს ტელეფონის ნომერიც მისი პერსონალური მონაცემია. ამ ნომერზე კი ხშირად სარეკლამო შეტყობინებებსაც იღებს. ეს პირდაპირი მარკეტინგია, რაც კანონით რეგულირებული საქმიანობაა.
მონაცემთა დამუშავების კანონით ნებადართული და უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფორმაა ვიდეოთვალთვალიც. თუმცა ნინომ იცის, რომ წესების დაცვა - მაგალითად გამაფრთხილებელი ნიშნის არსებობა - აქაც აუცილებელია.
პერსონალური მონაცემების დაცვა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, როცა საქმე ფინანსებს ეხება. ინფორმაცია ნინოს სესხის, გადარიცხვების თუ სხვა ფულადი ოპერაციების შესახებ მისი პერსონალური მონაცემებია.
ნინოს მონაცემები კანონიერი მიზნით და საფუძვლით შეიძლება დაამუშავონ სამართალდამცველებმაც.
მაგალითად აღრიცხონ და ბაზაში განათავსონ ინფორმაცია მოძრაობის წესების დარღვევის, ჯარიმის თუ ავტომობილის მონაცემების შესახებ.
თავისთავად ცხადია, რომ პირადი ცხოვრება და მასთან დაკავშირებული ნაბიჯები პერსონალურ მონაცემებს წარმოადგენს. ინფორმაცია ნინოს ოჯახური მდგომარეობის შესახებ შესაბამის დოკუმენტებსა და მონაცემთა ბაზებში ფიქსირდება.
ნინო ქვეყანას დროებით ტოვებს, მაგრამ მისი მონაცემების დამუშავება გრძელდება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ, მიწაზეც და ცაშიც. ეს ყოველდღიური და უწყვეტი პროცესია და რაც უფრო მეტი ვიცით ჩვენი პერსონალური მონაცემების და უფლებების შესახებ, მით უფრო უკეთ შეგვიძლია საკუთარი ინტერესების დაცვა.
გაიგე მეტი
მთავარი